Review of The Right Cut – by Oscar F.

Mic har känsla och ett engagemang som jag aldrig tidigare känt. Varit hos ett tiotal barberare men min resa stannar här. Bättre barberare i Göteborg finns inte.